Publicerat inom vindkraftsäkerhet

Sydsvensk elförsörjning (när det blåser) hänger på en skör tråd, när en 50 km 3,5-GW-kabel från 240 st. 15-MW-VKV – ovanför Nord Stream 1-2 - ansluts till Torhamn.

För att placera ut bräckliga stålstativ i is krävs en ny statlig isbrytare – samt för service, när helikopter inte kan ta tunga lyft nog – Holmöarnas NR får > 35 dBA

Dharmai satsade på solel med batteribackup - när solen lyste med sin frånvaro förbjöds elspisar, sömmerskor att sy, osv. Kogödsel och ved fick eldas för matlagning.

Med 90 mdkr VKV under 5 år styrdes svensk elproduktion, i brist på reglerkraft och elledningsnät, mot avgrunden av fjärran Kinas kärnkraftsbolag - utan ”rysskräck”.

Alla verk hade redan blåst ned om Energimyndighetens MIUU2011 hade varit korrekt, men folk går ju inte intill verk, t.ex. ens på Tjustleden med tre (3) verk på leden

Lika ovanligt som att få en golfboll i huvudet, då folk inte vågar gå där, med varningsskyltar på plats, i sin tur med stängda vandringsleder vid vindkraft som följd

Inget skiljer ackvisition av JAS i Indien och Sydafrika från vindkraftens framfart i gröna fläckar av vårt land: (bygde)bestickning och tal om guld och gröna skogar.

Tillgängligheten för Malmö Hamn blockeras av 20 VKV - mitt i Öresund – hamnens öde delegeras med ett pennstreck från Kommunfullmäktige till Stadsbyggnadskontoret.

Vätgaslager för vindellagring ger risk för vätgasexplosion större än de vid Fukushima/Tjernobyl, samt höjer elpriset trefalt, då 30% av den lagrade elen återskapas.

Bjässar planeras mitt i inflygningssträckan även till hinder för sjötrafik och friluftsliv – mitt i 3-miljard-staden - utan tanke på säkerheten och vistelseförbudet.

25 GW vindkraftverk frös ihop i Texas och folk frös ihjäl. Med målet 100 TWh vindel/år i Sverige blir risken större här med lägre temperatur än i Texas - för kölddöd

All Time High har nåtts, 90%, jfrt max 80% förut. Ca 8 TWh mer VKV-energi i år motsvarar 25% av maxenergin i dammarna - 80% sattes efter spricka i Suorvadammen 1983

Instruktionerna för monteringsarbetet följdes inte, och den montör, som genomförde förspänningen av skruvarna, saknade erfarenhet härför. Fråga för tillsynsmyndighet

Minimum Safe Altitude, MSA, för Malmens flygplats väger tyngre än vindkraftverk. Konsultmissar i parti och minut tynger Holmens prospekt i Kolmården å det grövsta.

Platsen fick spärras av för flygande turbinblad och skrot – miljonbelopp blev skrot - brandkårens stegar räckte inte för att släcka - spridningsrisk vid torr sommar.

Vindkraft kan inte sparas utan har företräde. Om vatten därmed måste släppas förbi dammarna så ökar översvämningen och minskar dammfyllnadsgraden samt reservkraften