Publicerat inom vindkraftsystem

Att ersätta gaskraft, dvs. reglerkraft, när den behövs, blixtsnabbt, för att reglera vindkraft, on supply, dvs. när det inte blåser, kan ju inte göras med vindkraft.

För att skydda industrin i norr från rusande elpris, bibehålls, år ut och år in, flaskhalsar i elnätet – vindkraftel är dyrast vid svag vind – i brist på balanskraft

Ibland är det svårt att skilja på 20 procent och 33 TWh per år, men under 52 veckor exporteras el lika med vindkraftselen, så varför ställa mer vindkraft i Sverige?

Dold agenda är fördubblad elexport med krav på mer reglerkraft/ transittrafik av el genom landet följt av större förstörelse av livsmiljö totalt än vad vindkraft ger

Koppling av elområden E1-2 i Norrland till kontinenten via E3-4 skulle kullkasta batterifabriker och H2Green Steel efter höga elpriser dvs. elvallgraven E2-3 består.

Billig el, malm och malmbana saknas, med vätgas, som inte kan transporteras långt från högrisklagret, lika säkert förankrat i berget som Bodens fästning en gång var.

Chalmers hörnsten för export av reglerkraft, dvs. att ersätta vattenkraft med vindkraft, ”on supply”, för att sälja el, ”on demand”, förödande för natur och närmiljö

Genom bygdemedel besticks närboende t.ex. med bredband/bidrag. Mottagaren är förening eller stiftelse med ändamålet att befästa bygden som kontinental råvarukoloni.

Dubblering av kolkraftverkens effekt i Kina jämfört med total effektminskning hos övriga kolkraftverk i världen medför ökande CO2 - svensk skog växer så den knakar.

Elnät för att överföra vindel samt för reglerkraft vid tillräcklig dammfyllnad eller från fossilkraft, kräver ledningar i strid med nya EU-krav på biologisk mångfald

Öresundsverket, som ger rotationsenergi och ity ökar SV-länkens likströmseffekt, stängs, då det används så sällan - lönsammare bygga annat, samt köra Karlhamnsverket

Trots ca 8% lägre dammfyllnad jämfört med 60-års-värdet exporteras el till kontinenten utan tanke på vindkraftens numera ökande behov av reglerkraft vid vargavinter.

Reglerkraft och risk för Black Out (nedsläckning) förträngs med VKV om 100 TWh/år som klimatnyckel utan byggnation ny reglerkrafteffekt lika stor som ny VKV-effekt

Ett nytt kolkraftverk/vecka för tillverkning av elbilar/VKV till bl.a. Sverige, som utan rysk gas, har kol vid Bjuv – som kan behövas till elbilar/VKV - vid stiltje!

Sydväst-länken ger endast 2x400 MW jfrt med tänkt 1440 MW, då kablarna ligger för tätt - ger lönsamma CO2-utsläpp från olja till Karshamnsverket och Malmö gasturbin.

Jubeldoktorn i matematik om hur skutan kan vändas på dess väg ned mot det största vattenfall världen skådat: en enorm koldioxidskuld, som bara skjuts framåt i tiden

Cancerframkallande tvåkomponentsystem vid tillverkning av turbinblad, byggda på balsaträ, klarar inte erosion på sikt, utan plastbitar sprids ut efter kavitation.

Högt produktionspris för havsvindel kompenseras med halverad anslutningsavgift – elkunderna får notan. Även om avgiften blir noll, så är vinden ibland noll till havs

Nu skall 50 GW tillföras SVK, som hade svårt att klara av hälften under gången köldvinter. SVK är skyldig att koppla in havsvindkraft, från 2021-08-01 med låg avgift

Länken kostade 7,3 mdkr. Under 6 år drog Svenska kraftnät, SVK, in > 7 mdkr på olika elpris i Sydsverige jämfört med norrut. Företagen flyr och befolkningen sugs ut.

VKV bör stängas, när det blåser kuling, rapporteras det om i EnergiWatch, för då behöver inte elnätet byggas ut, och VKV kan byggas överallt – därtill sparas elcert.

Teckningsrätter tog slut, då effektiv havsvindkraft förväntas dominera norsk energi 2030, ca 60% nyttjandegrad, medan svensk vindkraft hade hälften härav i dito 2020

Kostnad för spill av 21 TWh vid målet 100 TWh blir 15 mdkr per år. Tillkommer för Statens del 10 st. Sydvästlänkar à 7,5 mdkr, samt 12 st. Karlshamnsverk som back up

Att Sv. Kraftnät i Hurva under 7 år misslyckats med världens största omformningsstation för 1200 MW kabelburen el påvisar behovet av luftledningar, t.ex. i Värmland.

Kostnad för spill av 21 TWh vid målet 100 TWh blir 15 mdkr per år. Tillkommer för Statens del 10 st. Sydvästlänkar à 7,5 mdkr, samt 12 st. Karlshamnsverk som back up

Till Allhelgonadag per årsbasis för att nå halv nyttjandegrad för vindkraft medan motsvarande för kärnkraft är Alla Hjärtans Dag - till augusti mån. för vattenkraft.

Med 19200 MW vindkraft balanseras, med 2016 års elstatistik, precis 47 TWh per år vindel – men då finns ingen baskraft för att klara vindkraftens variation i effekt.

Ledamot i Skånes vindkraftakademi, Regionen, ska uppmuntra vindkraft, dock felaktigt sätt att lösa elbristen, när Pågens och Lindab står utan ström och stiltje råder

Analys för 8784 timmar 2016, redovisade av SVK, visar att 121 TWh/år vindel krävs för att nå 100 TWh/år varav 21 TWh får ”urkopplas” - vidare analys meningslös

Dubiös vindstyrka överträffar verklig med ca 1 m/s. Samrådsunderlaget är i övrigt alltför bristfälligt för att kunna ligga till grund för några beslut alls.

Enligt termodynamikens andra huvudsats kan energi vare sig skapas eller förstöras utan endast omvandlas - politisk vindenergi kan dock skapas - även vid vindstilla.

Halverad nyttjandegrad uppmätt inom 15 år! Svensk plan på 30 TWh/år i kvav innan halvbyggt - VKV rostar ihop med år från år minskande produktion av vindel som följd.