Publicerat inom öppna landskap

SVT-Sydnytt propagerar, med LTH-referens, för havskabelkapacitet, när det blåser för fullt, on supply, dvs. noll vid bleke, jfrt med kabelkapacitet från norr, jämt.

Kävlinge kn kräver att kumulativa effekter bör belysas ur perspektiven fragmentering, förlust av livsmiljöer, bottenpåverkan samt barriäreffekt för migrerande fåglar

Sjollen störningsmoment för såväl fisket som för det rörliga friluftslivet t.ex. seglare/surfare samt förfulande i blickfånget för alla som vill njuta fri havsutsikt

Sjollen är den del av Skandinavien som uppvisar de allra högsta antalen och koncentrationerna av flyttande fåglar (och fladdermöss), vilket Bolaget borde ha insett.

Kävlinge/Lomma kn aviserar veton – för färre och lägre verk, men Bolag fullföljer prospekt i den blinda tron på tryggad, stabil skånsk elförsörjning - även utan vind

Människoögat ser horisonten som rörlig med 100 mm brännvidd på 24x36 mm film medan vindkraften använder stillbilder med ca 25 mm dito och försvinnande VKV som följd.

17 st. kustnära 20-MW-VKV med 234 m turbin och 275 m höjd fäster oemotståndligt blicken till mobiliteten med förlust av södra Ölands/Bergkvara kustlandskap som följd

Landskapspåverkan på ett tidigare landskapsbildskyddat område nordost om prospektet vid E65 (Mossgård) varåt 25 st. 305 m höga VKV får en förgörande landskapseffekt.

För litet djup, 40 m, gör att kustnära områden, som i Öresund, ges företräde, där faunan stör mer än om större djup använts – utan störning av kustlandskap/stränder

Risk för iskast över ett friluftsområde beaktas inte. Främst klara dagar med låg yttemperatur < 3,5 °C ger störst risk för iskast. Skyltningen stänger ute besökare.

Kanter och kontraster på VKV i bildmontage ”mjukas upp” för att bättre anpassas till himlavalvet än vad de i verkligheten gör, för att bereda väg för sakrosankta VKV

Ro för själen under en vandring till fornminnen föröds av Skånes högsta VKV med iskastrisk, så snart temperaturen sjunker under + 2 ° C, med kondens på turbinbladen.