Övriga artiklar

Om energi beräknas korrekt och el snabblagras så kan 35 ha golfbana försörja 4800 hushåll resp. 1200 elv.villor dvs. 700 kvm mark/hushåll och 2800 kvm mark/elv.villa

Grön ungskog skövlas i syfte att fylla bl.a. det bränsleslukande kraftvärmeverket vid Lund, i sin tur med momentant ökande CO2-utsläpp som följd (play back >10 år!).

Byggnads- och reparationsberedskapen, BRB, en minnesbok. öretagen i BRB. Bakomliggande impulser. Att danas och omdanas. BRB Driftvärn. Mellan två förordningar. In...

Algförekomst, siktdjup, stranderosion, vattenstånd och kylvattenutsläpp i Lursjön. Skyddsomslag saknas. Algförekomst. Siktdjup. Stranderosion. Vattenstånd...