Artiklar inom byggteknik

Diverse artiklar och andra publikationer inom byggnadsmaterial publicerade via Lunds Universitet.

Diverse artiklar och andra publikationer inom byggnadsmaterial publicerade via SwePub (Kungliga Biblioteket).

Kontroll av cementinnehållet, packningsgraden och tjockleken borgar för god kvalitet.

Med ledning av resultat från försök rekommenderas för spjälkningsbenägen betong till utsatta konstruktionsdelar en inblandning av plastfibrer.

Betong ingår i allt byggande och det är därför viktigt att betongen miljöanpassas med hänsyn till växthuseffekten och med tanke på att naturgrus är en ändlig resurs.

Varmblandning av betong är oumbärlig vid hög produktionstakt.

Högpresterande betong och inblandning av silikastoft krävs för att stoppa klorider och ge minst 100 års livslängd jämfört med reparationer av Ölandsbron, efter 15 år

Snabbyggd betong borgade för Sveriges billigaste bostadshus, byggt på Lindeborg i Malmö – inflyttning för 5 vån. på 5 mån. från gjutstart.

Gjutning på plats av självkompakterande, högpresterande betong i borrad tunnel under Okayama, Japan.

Putsad cellplast riskkonstruktion med hänsyn till fukt på bostadshus vid Bo01, Västra hamnen, Malmö - ett hastverk, som sprack redan före inflyttning.

Utan markisolering är krypgrund en riskkonstruktion med mögelpåväxt varje sommar. Lättklinker som markisolering eliminerar mer mögelpåväxt och därmed mögellukt där.

Kostnadseffektiv metod som lösning av mögelproblem för krypgrunder. En händig husägare kan utföra arbetet själv. Lättklinkern blåses in till låg kostnad.

PVC-golv till Barnkliniken vid Lunds Lasarett förprovades efter simulerad tillverkning enligt tidplanen i syfte att undvika skadliga emissioner från golven.

En sjuårig studie visar stadigt ökande hållfasthet, lika hög som ståls, och fortgående självuttorkning, även under vatten i och med den täta strukturen.

Bygelarmeringen kan minskas något i högpresterande betong jämfört med normal i och med Poissons tal är mindre för högpresterande betong än för normal.