Uppdrag

Med tekn. Dr, docent i byggnadsmaterial, som bakgrund bedriver jag inom Bertil Persson Betongteknik AB, teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsbranschen. Uppdragen inriktas på betongteknik och vindkraftsteknik. Inom vindkraftsteknik utför jag följande typer av uppdrag:

 1. Analys av bygglovs- och tillståndsansökningar
 2. Analys av miljökonsekvensbeskrivning, MKB, och översiktsplaner
 3. Bildmontage
 4. Bulleranalys
 5. Energiberäkning
 6. Skuggtidsberäkning
 7. Yttranden och överklagningar

Bertil Persson Betongteknik AB har bidraget till att klarlägga fel beträffande cirka 1800 vindkraftverk,  vilka därmed inte har färdigställts, då underlaget saknade saklig grund eller stred mot domar och beslutsföreskrifter. Checklista för gängse fel:

 1. Bostadskoordinater placeras mitt i huset, medan korrekt läge är 5 m utanför
 2. Bullerberäkning sker för sommarförhållanden, dagtid och högt gräs, medan frusen mark och nattetid med temperaturinversion, är värsta fall för grannarna
 3. Som källbullernivå bör certifierat värde användas och inte ett resultanspassat
 4. Bullerkontroll bör ske vid bostad av neutral konsult och inte med en sommarberäkning dagtid, enbart baserad på en egenkontrollerad källbullernivå (cirkelbevis)
 5. Tusentals partiska egenkontroller ger jämt bullerresultat mindre än 40,0 dB(A)
 6. Skuggtider beräknas för ”kortår” med en ”taggig” vindfördelning medan helt år om ca 8760 timmar bör beräknas för en kontinuerlig vindros, utan "taggar"
 7. En ”taggig” vindros tyder på att även denna är resultatanpassad i likhet med vad som gäller källbullernivån
 8. Krav på högst 30 minuter per dag beräknad skuggtid eller 8 timmar per år beräknad verklig skuggtid, negligeras, med krav på att granne själv skall påvisa skuggtiden, för att få skuggreglering monterad i förväg
 9. Verk ställs utan dispens inom stranskyddszon 100 m från öppen vattenyta
 10. Fladdermus- och fågelinventeringar är gjorda av partisk konsult och ålderstigna.

Det finns ingen utbildning för att granska buller från vindkraftverk utan min kompetens med akademiska betyget fyra av fem möjliga i akustik för laborator (docent) Tor Kihlman i min civilingenjörsexamen vid LTH den 1 juli 1970 torde vara tillräcklig för ändamålet.  

Mellan 1992 och 1998 bedrev jag doktorandstudier vid LTH och skrev en doktorsavhandling, där akustikstudier utgör en väsentlig del (sid. 118-126), var god se länken:

https://lup.lub.lu.se/search/publication/ed8fa440-fc97-431e-9410-e29d70000bff

 Inom teknikområdet betong åtar jag mig följande typer av uppdrag:

 1. Skadeutredningar efter fuktskador, vattenläckage och sprickbildning
 2. Utveckling av högpresterande betong
 3. Utveckling av självkompakterande betong/självtorkande betong

Jag har inom kompetensområdet erfarenheter från skadeutredningar av bland andra projekt Storebältbron, Danmark, och EMB Länssjukhuset, Halmstad, Citygross´s centrallager i Hässleholm, polishus i Kalmar och i Helsingborg samt utveckling av högpresterande betong till Öresundsbron och Peabs betongfabrik å Barkåkra, Ängelholm. Jag har även erfarenhet från utveckling av självkompakterande betong/självtorkande betong till Sveriges billigaste bostadshus på Lindeborg, Malmö.

Kontakta mig gärna via sbertilmpersson@gmail.com eller via mobil 0739 335111 för offert.