Uppdrag

Med tekn. Dr, docent i byggnadsmaterial, som bakgrund bedriver jag inom Bertil Persson Betongteknik AB, teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsbranschen. Uppdragen inriktas på betongteknik och vindkraftsteknik. Inom vindkraftsteknik utför jag följande typer av uppdrag:

  1. Analys av bygglovs- och tillståndsansökningar
  2. Analys av miljökonsekvensbeskrivning, MKB, och översiktsplaner
  3. Bildmontage
  4. Bulleranalys
  5. Energiberäkning
  6. Skuggtidsberäkning
  7. Yttranden och överklagningar

 Bertil Persson Betongteknik AB har bidraget till att klarlägga fel beträffande cirka 1200 vindkraftverk,  vilka därmed inte har färdigställts, då underlaget saknade saklig grund. 

Det finns ingen utbildning för att granska buller från vindkraftverk utan min kompetens med akademiska betyget fyra av fem möjliga i akustik för laborator (docent) Tor Kihlman i min civilingenjörsexamen vid LTH den 1 juli 1970 torde vara tillräcklig för ändamålet.  

Mellan 1992 och 1998 bedrev jag doktorandstudier vid LTH och skrev en doktorsavhandling, där akustikstudier utgör en väsentlig del (sid. 118-126), var god se länken:

https://lup.lub.lu.se/search/publication/ed8fa440-fc97-431e-9410-e29d70000bff

 Inom teknikområdet betong åtar jag mig följande typer av uppdrag:

  1. Skadeutredningar efter fuktskador, vattenläckage och sprickbildning
  2. Utveckling av högpresterande betong
  3. Utveckling av självkompakterande betong/självtorkande betong

Jag har inom kompetensområdet erfarenheter från skadeutredningar av bland andra projekt Storebältbron och EMB Länssjukhuset, Halmstad, samt utveckling av högpresterande betong till Öresundsbron och Peabs betongfabrik å Barkåkra, Ängelholm. Jag har även erfarenhet från utveckling av självkompakterande betong/självtorkande betong till Sveriges billigaste bostadshus å Lindberg, Malmö.

Kontakta mig gärna via info@bertil-persson.se eller via mobil 0739 335111 för offert.